Erasmus in FA

O Erasmus razstavi

Pred vami je vsakoletna razstava del in vtisov študentov Fakultete za arhitekturo, ki so se v preteklem letu udeležili mednarodnih študijskih izmenjav in praks.

Razstava je vedno znova lepa priložnost za prepletanje generacij in izmenjavo izkušenj, ki so jih študenti pridobili na študiju v mednarodnem okolju, na gostiteljicah, s katerimi sooblikujemo evropsko prostorsko in bivalno kulturo in s katerimi delimo skrb za sonaravno bivanje sedaj in v prihodnje.

Izkušnja mednarodne študijske izmenjave in dela v podjetjih nikoli nima le profesionalne plati, pač pa tudi življenjsko, zrelostno, osebnostno v vsej širini besede živeti, zato na tem mestu ne iščemo le študiozne in profesionalne odličnosti, temveč kažemo tudi veselje do študija, odprtost duha, sprejemanje drugačnosti, radovednost, iskrivost in radost do svetovljanskega življenja.

 

O Erasmus programu na FA

Program Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).
Cilji mobilnosti so: izboljšanje učnih kompetenc, povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, povečanje iniciativnosti in podjetništva, povečanje samozavesti in samo- spoštovanja, izboljšanje jezikovnih sposobnosti, povečanje medkulturne zavesti, aktivnejše sodelovanje v družbi, boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, povečan- je motiviranosti za nadaljnje, izobraževanje in usposabljanje po opravljeni mobilnosti. Vrste mobilnosti, namenjene študentom, vpisanim na visokošolskih institucijah so mobilnosti študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja.

V letu 2021 mineva dvajset let od začetka prvih Erasmus izmenjav na Fakulteti za arhitekturo. Dvajset let intenzivnega povezovanja, spoznavanja EU okvirov, druženja z evropskimi sošolci, spoznavanja evropske pestrosti v vsej svoji širini in globini. Iz številčno skromne prve generacije so izšle bogate naslednje. Med tujimi študenti je FA skozi leta pridobivala na ugledu in popularnosti ter postala zelo zaželena destinacija. Erasmus program na FA je v vseh teh letih doživel razcvet nepričakovanih razsežnosti, s tem pa vse udeležene soočil tudi s številnimi izzivi in novimi priložnostmi.

 

Aktualni Erasmus in drugi razpisi na FA

Več o aktualnih mednarodnih razpisih in priložnostih za pridobitev mednarodnih študijskih ali praktičnih izkušenj lahko izveste na spletni strani FA.

Če pa ste na te strani naleteli ob zanimanju za študij arhitekture ali urbanizma in bi želeli izvedeti več, lahko podrobnejše in izčrpne informacije najdete na posebni strani, namenjeni bodočim študentom arhitekture: dobrodošli!