Antwerp: študenstki dom poln Erasmus študentov

Nik Štrubelj

Izkušnja in utrip mesta

Antwerp je belgijsko pristaniško mesto in stikališče kultur. Poleg bogate zgodovine in slovesu po diamantih, ima Antwerp veliko javnih zelenih površin, katere so bile še dodatno v času koronavirusa zelo dobrodošle. 

Oddelek za arhitekturo na Univerzi v Antwerpnu je v sklopu Fakultete za dizajn (Faculty of Design Sciences) in se nahaja v centru mesta. Erasmus izmenjavo sem se odpravil v septembru 2020. Na začetku so se dejavnosti fakultete izvajale v fizični obliki, ki se je nato počasi premikal proti delu na daljavo. Samo delo na fakulteti je po mojem menju kvalitetno, predvsem bolj intenzivna oblika seminarja/projektiranja, saj se morajo projekti zaključiti po 5ih mesecih. Menim, da je na fakulteti poudarjeno timsko delo, saj so bile vaje oz. naloge pri vseh predmetih skupinske.

Večjih preglavic z iskanjem stanovanja nisem imel, saj je sobe v študentskem domu v Antwerpu možno najeti ne glede na to ali obiskuješ njihovo univerzo – potrebno je biti le študent v Evropi. Ob vpisu na Univerzo v Antwerpnu, se lahko odločiš, če želiš najeti sobo v študentskem domu nato pa ti jo univerza dodeli. Za sobo sem odšteval 355€ na mesec, kar je za standard v Belgiji precej razumljivo. Stroški življenja pa so mesečno zahtevali še enkrat toliko. 

Idealen način transporta po mestu je kolo, saj je povsod urejena kolesarska steza, teren pa je popolnoma raven. Sicer Antwerp ponuja tudi sistem tramvajev in avtobusov, ki po mojem mnenju niso potrebni za študenta. Mesto je bilo v moji izkušnji varno in odprto do vseh ljudi. Možno je bilo tudi z vlakom enostavno potovati med belgijskimi mesti, kar je pozitivno obarvalo tudi čas strožjih ukrepov proti koronavirusu.

Čeprav je čas v katerem sem bil na izmenjavi zaznamovala epidemija, je bila izkušnja izjemna. Glavni razlog za to je bil zagotovo študentski dom poln Erasmus študentov, ki so vsak dan obogatili izkušnjo v Belgiji, saj smo se lahko tudi ob zaprtih gostinskih lokalih in kulturnih prizoriščih družili v samem domu oz. v bližnjih parkih. 

Fakulteta in študijski proces

Naloga projekta je bila najti ustrezno rešitev plombe mestnega tkiva v mestu Antwerp. Na situaciji je bilo potrebno oblikovati “kolonijo” hiš. Izraz smo si razlagali kot kombinacijo različnih tipologij, ki se med sabo dopolnjujejo v smiselno celoto. 

Naš projekt je želel razbiti, po našem mnenju predolg, predimenzioniran mestni kare z razrezom daljše stranice in s tem zagotoviti prehod skozi območje.

Ker smo menili, da glavni ulici potrebujeta več zraka, objektov nismo postavili na mejo parcele a smo jih rahlo pomaknili v notranjost. Pomik deluje kot vabilo mimoidočim, da se sprehodijo skozi kolonijo preko enega od dveh prehodov. Na parceli ohranimo obstoječi dimnik in mu podelimo nalogo vretena.

Ambicije, ki smo si jih postavili, da bi dosegli “kolonijo” so sestavljene iz ravnovesja med velikimi količinami skupnih zelenih površin ter privatnih zunanjih prostorov posamezne enote, zagotovitve privatnih zunanjih vhodnih vrat v enote ter obravnavanje vrta kot bistvenega dela stanovanja – naseljevanja zunanjega dela konstrukcije. 

V aksonometriji je prikazan prerez pritličja, kjer lahko vidimo odtis objektov na lokaciji.

V kotu parcele na severozahodu se nahaja obstoječa struktura, ki smo jo skupaj z omenjenim dimnikom obdržali, kar je bilo tudi naše izhodišče. Z obstoječo strukturo, smo na drugi strani situacije poravnali serijo vzporednih sten, ki tvorijo strukturo vrstnih hiš. Prostor med omenjenimi strukturam je zapolnjen z enostavno zgodbo sprednjih in zadnjih fasad. S postavitvijo omenjenih objektov nastaneta dve zaprti dvorišči, namenjeni prebivalcem stanovalcev v pritličju. “Predelna stena” na vzhodni strani, je po pravici povedano, vrsta beginaških hiš. Struktura je sestavljena iz zaporedja vzporednih sten v kombinaciji s stebri in tramovi na sredini. Zaporedje betonskih okvirjev na sredini parcele omogoča serijo zaprtih in odprtih prostorov, tako da ni mogoče definirati sprednje in zadnje strani stavbe glede na to da je postavljena med dvema prehodoma skozi območje. 

Na skicah aksonometrij različnih struktur, so prikazani načini “naseljevanja” različnih struktur objektov. 

Na vizualizaciji je prikazano raznoliko tlakovanje pred vhodi v stanovanja na slepi ulici. Z dvigom nivoja vhodnih niš, se ta del zunanjega prostora loči od ostalega in podaja možnost personalizacije. 

Na vizualizaciji je prikazano, da ima vsaka enota svoje sprednje dvorišče. Pogled daje vtis prehoda, ki se nahaja med beginažo ter sredinske stavbne strukture.

Na vizualizaciji je prikazan drugi prehod skozi parcelo, kjer lahko vidimo privatno dvorišče, ki ga zapirajo vrata. Čeprav je dvorišče nedostopno mimoidočim, lahko skozi vrata ujamejo pogled na zelenje.