Coruña: druženja v naravi in stanovanjih

Vita Osterman

Izkušnja in utrip mesta

Zimski semester 5. letnika sem opravljala na Universidade da Coruña, Facultad de arquitectura. Izbrala sem si predmete Projectos 8, Construction 7, Urbanism 5 in History of Art. Seminarski projekt je bil povezan s predmetom urbanizma in predmetom konstrukcij. Pri urbanizmu smo zasnovali masterplan območja, ter določili lokacijo za seminarski projekt, pri konstrukcijah pa smo se ukvarjali s konstrukcijo projekta ter izrisom konstrukcijskih detajlov. Tako je bila ob koncu semestra skupna oddaja za vse 3 predmete. Omenjeni predmeti so se izvajali v angleščini, česar so se profesorji večinoma držali, kljub temu, da sva pri nekaterih sodelovala le 2 Erasmus študenta. Posebno kvaliteten se mi je zdel predmet konstrukcij, saj smo skozi cel semester obravnavali in risali detaile, kar je pri nas velikokrat rezervirano le za zadnji teden pred oddajo. Pouk je zaradi epidemiološke situacije potekal online, kljub temu pa so bile vse vaje v živo.  

Življenje v tuji državi predstavlja posebno vrsto svobode, ki sem jo na žačetku razumela kot izgubljenost, kasneje pa sem se je privadila in znala izkoristiti. K celotni izkušnji so veliko pripomogle tudi restrikcije zaradi Covida. Druženja so bila manjša, večinoma v naravi in stanovanjih, saj se je javno življenje sčasoma umirjalo. Aktualni so bili krajši izleti, ko pa so se restrikcije sprostile pa tudi krajša potovanja.  

Če se odpravljaš v A Coruño, predlagam, da namestitev iščeš v centru mesta. Študentski dom je namreč na kampusu, ki je oddaljen od vseh dogodkov in ostalih Erasmus stanovanj. Stanovanje je boljše najeti po ogledu v živo, saj slike na internetu velikokrat niso najbolj reprezentativne. 

Fakulteta in študijski proces

Arhitekturna šola Universidade da Coruña, Facultad de arquitectura v campus Zapateira je dotrajana, prav tako pa ne izpolnjuje vseh prostorskih zahtev, ki se pojavljajo danes. Prostori so definirani in ne dopuščajo raznolike oziroma fleksibilne rabe.

Nova lokacija šole je predvidena v rastoči četrti Labañou, približno 2 km oddaljeni od centra mesta A Coruña. 

Šola za arhitekturo Labañou je del masterplana Labañnou, ki predstavlja priobalno četrt na zahodu glavnega mesta Galicije A Coruña. S pravilno oblikovanim zunanjim prostorom se poveže s predvideno stanovanjsko sosesko v bližini. Šola stoji na skalnati obali, na severnem delu četrti Labañou. Z razmeroma nizko gradnjo se prilagodi razgibanemu terenu in približa Atlantskemu oceanu, eni najlepših naravnih danosti Galicije. 

Šolo sestavljajo programsko definirani volumni (avditorij, predavalnice, knjižnica, seminarski prostori), med seboj pa jih poveže nedefiniran volumen, ki se jim prilagaja. Le ta je oblikovan kontinuirano in fleksibilno ter ponuja mnogo možnosti za uporabo (funkcija večnamenskega prostora, prostora za srečevanje, prostora za počitek, razstavnega prostora…), lahko pa bi ga imenovali “ulica” šole, saj se od tu vstopa v vse programsko definirane volume oziroma prostore. 

Seminarski prostori se nahajajo v 1. in 2. nadstropju. Definira jih lahka skeletna konstrukcija z velikimi odprtinami, ki omogoča zadostno osvetlitev in poglede proti mestu, oceanu in gozdu. 

Kontrirajo pa jim volumni knjižnice, predavalnic in avditorija, ki so oblikovani kot masivna konstrukcija in delujejo precej bolj monumentalno.