Praga: Veliko mesto v malem

Jure Jevšenak

Izkušnja in utrip mesta

Zimski semester 5. letnika sem opravljal na  Univerzi  ČVUT v Praze,  Fakulta Architektury. Program za Erasmus študente na Fakulteti za arhitekturo v Pragi je zasnovan tako, da z njim čim bolj spoznaš mesto in državo, v kateri si. Profesorji in asistenti so zelo razumevajoči. 

Življenje v Prahi se je prilagajalo omejitvam, ki so bile sprejete zaradi epidemije. Pouk je do novembra potekal v živo, za tem pa se je prestavil na splet. Kljub temu osebno v mestu nisem čutil posebnih omejitev. Praga ima odlični javni potniški promet, ki je hiter in učinkovit. Ta dokaj veliko mesto zelo dobro povezuje.  Za študente je glede cen lepo poskrbljeno. Mesto samo po sebi slovi po izredni arhitekturi, zaradi česar sem se tudi odločil za to destinacijo. 

Glede bivanja svetujem, da izbereš študentski dom. Če želiš priti v dokaj lepo urejen študentski dom se je priporočljivo prijaviti čim prej. Ni predrago in spoznaš veliko novih ljudi. Jaz sem stanoval poleg fakultete za arhitekturo v Prahi 6. Ta okoliš ima dobro urejen javni prevoz in je del študentskega kampusa. Pred odhodom je veliko napotkov in informacij glede študija in bivanja poslala Erasmus koordinatorka iz njihove univerze. Vsi so pripravljeni pomagati, ker se zavedajo, da prihajaš v popolno tuje okolje. Pri izpolnjevanju obrazcev in urejanju raznih zadev glede izmenjave nisem imel posebnih težav. 

Če želiš med izmenjavo potovati tudi po drugih državah je Praga super, ker se nahaja v središču Evrope. Iz Prage so v ostale evropske države dobre povezave z vlaki, avtobusi in letali. Potavanja so dokaj poceni, zaradi študentskega statusa. Študijski proces omogoča potovanja in izlete brez, da bi na fakulteti veliko zamudil in ne bi mogel kasneje nadoknaditi.

Praga je mesto, v katerem se lahko zelo hitro znajdeš. Češka kultura se od naše malo razlikuje, kljub temu pa je dosti podobna, tako da se ne počutiš preveč tuje. 

Izkušnjo bi brez dvoma še enkrat ponovil, ker mi omogočila dostop do različnih perspektiv kolegov iz tujih držav in tako boljše razumevanje Sveta.

Fakulteta in študijski proces

Na fakulteti sem opravljal predmete Design Studio 1, Ecology 3 -Social Ecology, Interior

3 – History of theatre, Technical infrastructure 2 – urban utilities in Theory of architecture and esthetics. Seminarski projekt se je osredotočal na razvoj koncepta za orientacijo znotraj poslovne stavbe podjetja ŠKODA. Pri razvoju konceptov smo si pomagali s parametričnim oblikovanjaem v programu Rhino in prenašali koncepte v virtualno realnost (VR), da smo lahko spremljali in občutili, kako koncept deluje. Pri ostalih predmetih smo raziskovali arhitekturo kot del urbanističnega telesa, kot del prostora, ki pripomore k čutenju okolja ali pa kot veda, ki pripomore boju za okolje in kvalitetnemu prostoru za bivanje. Predmeti so potekali v angleščini. Posebno zanimiv mi je bil pristop pri predmetu Ecology 3. Profesor je skozi predavanja in vaje podajal snov tako, da smo študenje delali v skupinah. Tam smo si izpodbijali ali pa se prepričevali o različnih mnenjih. Tako smo prišli malo bližje k odločitvi kakšni arhitekti želimo biti.

Pri seminarskem projektu podjetje ŠKODA želi optimizirati in poenostaviti sistem, ki bi pomagal pri orientaciji v poslovnih stavbah. Sistem bi se prepletal z notranjim oblikovanjem. Prostori tako pridobijo identiteto in se z lahkoto razlikujejo med seboj. Stavba ima dolge ozke hodnike  s pisarnami. Delujejo zelo strogo in klastrofobično. 

Z dodanimi elementi smo želeli vnesti toplino, da bi se uslužbenci počutili bolj domače. Poskusili smo z različnimi elementi, ki se nanašajo na zgodovino podjetja, različne simbole iz Češke kulture in enostavne znake, ki bi pripomogli k enostavnosti. Koncpete smo preiskušali s programom Rhino in jih prenašali v VR s pomočjo programa Unity. Sam sem se osredotočil na povezovanje simbolov, tako da jih lahko razdelimo v tri skupine, ki so med seboj hierarhično razdeljene. Sami simboli so prisotni na stenah, steklih, tleh in stropovih in tako pomagajo usmerjati, hkrati pa dajejo identiteto prostoru. V že zasnovan objekt  podjetja ŠKODA smo tako s pomočjo raznih programov dodajali vzorce in jih kasneje v VR preizkusili, kako delujo in vplivajo na okolje. V procesu sem se naučil osnov v programu Unity, in nadgradil znanje v programu Rhino in Grasshopper. 

Seminar, ki sem si ga izbral je znan po tem, da na fakulteti vedno raziskuje novosti v arhitekturi in prezentaciji te ljudem. Izbral sem si ga zaradi drugačnosti od ostalih seminarjev, ki so bili podobni našim. Tako sem imel možnost izkustiti snovanje konceptov s tehnologijo, ki šele prihaja na področje arhitekture. V seminarju smo bili spodbujeni naj se bolj posvetimo samemu konceptu in ne tako obliki in končnemu izgledu, ker je bil to šele začetek več letne raziskave VR v arhitekturi.