Praksa na področju kulture, umetnosti in arhitekture na Dunaju

Sara Komac

UTRIP MESTA, ŽIVLJENJE IN DELO V PODJETJU

Dunaj je nekakšno mesto kulture in umetnosti, kjer se dogaja še in še, hkrati pa je tudi prijetno mesto za bivanje. Iz vseh teh razlogov, sem se tja odpravila na praktično usposabljanje preko ponudbe Erasmus+. Ponudba je prihajala s strani Tanje Prušnik, arhitektke in slikarke, po rodu iz Avstrijske Koroške – Karintije, ter nove predsednice umetnosti v Avstriji. Deluje na mnogih področjih in umetniških društvih. Skupaj z Ino Loitzl tvorita umetniški inštitut Den blick öffnen, hkrati pa vodi umetniško društvo Künstlerhaus. Ponudba je poleg dela v biroju, ter dela za organizacijo Den blick öffnen zajemala tudi bivanje, ter malico ob delovnih dnevih.

Delo je bilo zelo raznoliko. Običajen dan je potekal v Tanjinem biroju kjer sva skupaj urejali razna dela s področja kulture in umetnosti, ter arhitekture. Delo je zajemalo zbiranje umetniških del za objavo v knjigi, organizacijo raznih dogodkov in razstav, grafično oblikovanje letakov, plakatov, ter razglednic, oblikovanje besedil, spremljanje in urejanje časovnice dela in ostalo. Na področju arhitekture sva se ukvarjali s prenovo restavracije v centru Dunaja, spremljanjem prenove Künstlerhausa, raznimi instalacijami itd. Vendar je bilo veliko “ne običajnih” dni, kamor spadajo postavitve razstav, otvoritve razstav, ter ogledi razstav, ki so jih pripravili drugi. Pohodi po Karintiji, v sklopu razstave, ki jo umetnica pripravlja, obiski raznih sestankov, obiski gradbišč, ter vpogled v življenje umetnika na Dunaju na več načinov. Skupaj sem sodelovala na dvanajstih manjših, ter sedmih večjih projektih.

Eden izmed njih je bil projekt Kubus, kjer gre za inštalacijo, ki bo postavljena v Künstlerhausu, in bo predstavljala osnovo za postavitev začasnih razstav. V tem primeru je bilo potrebno razviti princip, po katerem se bo inštalacija postavila, ter sprotno razvijati celotno idejo, pri kateri pa je sodelovalo tudi več drugih umetnikov.

Drugi večji projekt je bil prenova restavracije Café Frauenhuber, ki se nahaja v samem središču mesta. Kljub temu da je šlo zgolj za zaključna dela, je delo vključevalo veliko sodelovanja in dogovarjanja z izvajalci na eni strani, ter investitorjem na drugi.

“Littera KarintiJA” je bil mednarodni literarni projekt, pri katerem je šlo za zbirko umetniških del. Pri projektu je sodelovalo deset slovensko govorečih, ter deset nemško govorečih umetnikov, katerih tematika dela se je opirala na Avstrijsko Koroško. Moje delo je zajemalo dogovarjanje z umetniki, zbiranje del, priprava besedil, ter priprava fotografij, katere sem nato posredovala grafikom.

Spet drugi izmed projektov je bila instalacija čez most na Muri. Ideja inštalacije je bilo postaviti tematska dela vzdolž mostu, ter hkrati pritegniti mimovozeče. Željeno bi dosegli s pomočjo semaforja, ter umetne megle, ki bi zastrila pogled na cesto, ter na tak način pogled preusmerila na ograjo, kjer bi bila dela postavljena. V tem primeru je moje delo zajemalo izdelavo vizualizacij projekta.

Božična razstava Den blick öffnen in povabljenih pa je bila svojevrstna izkušnja. Moje delo je bilo sodelovanje pri organizaciji razstave, kar zajema povabila avtorjem, zbiranje del, vabila in oblikovanje posterjev, ter seveda sama postavitev razstave, pomoč pri otvoritvi, ter prisotnost v času odprtja razstave.

Menim, da je bila izmenjava na Dunaju v smislu praktičnega usposabljanja dobra izkušnja in da sem se veliko naučila na področju mojega dela, ter dobila dober vpogled v druge stroke umetniških smeri. Praktično izmenjavo bi priporočila prav vsakemu, ki ga zanima, kako sistem deluje drugje, ter raznoliko in obarvano delo.