Praksa v Amsterdamu: Mesto z več koles kot ljudi

Matea Kanjer

Izkušnje in utrip mesta

Svojo študijsko prakso sem opravljala na Nizozemskem v projektantskem biroju de Architekten Cie., ki se nahaja v Amsterdamu. Biro se ukvarja pretežno z stanovanjsko arhitekturo ter arhitekturo javnega pomena. Sodelovala sem na več različnih projektov v skupinah od 4 do 10 ljudi. Največ časa delala sem na natečajih, včasih pa tudi v drugih različnih fazah projektov.

V biroju je približno 90 zaposlenih, veliko mladih arhitektov tako da je delo bilo zelo zabavno. Ljudi so
različnih narodnosti tako da komunikacija ni bila problem, ker se večinoma v biroju govorilo v angleščini. 

V prostem času pogosto sem se družila z ostalim študentoma, ki so tudi delali Erasmus prakso v
Amsterdamu. Vikendoma smo raziskovali mesto z kolesi, obiskovali muzeje in ostala zanimiva . Ker so povezave z vlakom na Nizozemskem zelo dobre, pogosto smo obiskovali tudi druga mesta. 

Edina težava glede življenja v Amsterdamu s katero sem se srečala je bilo iskanje stanovanja. Stanovanja so zelo draga in prednost vedno imajo ljudi, ki so že v mestu in lahko pridejo čim prej na ogled stanovanja.

Delo

Ko sem že prej omenila, največ sem delala na natečajih. Projekt na katerem sem sodelovala največ časa, je natečaj za stanovanjski blok, ki se nahaja v vzhodnem Amsterdamu v bližini reke Amstel. Lokacijo obkrožajo o več parkov in zelenih površin: Tuinpark Amstelglorie, vrtovi Bajeskwartier, športni park Drieburg in pokopališče de Nieuwe Ooster. Iz tega razloga ideja je bila nadaljevanje ozelenitve in povezovanje z okolico. Koncept se temelji na združevanju različnih višina, zavetja in vode kako bi na ta način ustvarilo več variaciji biotopov za različne vrste rastlin in živali. Natečaj se delao v sodelovanju z nekoliko drugih arhitektonskih in krajinsko-arhitektonskih birojih.

V natečaju sem se največ ukvarjala z oblikovanjem fasad, ki smo jih delali v sodelovanju z krajinski
arhitekti kar je bilo zelo zanimivo . 80% razpoložljivega dela fasade oblikovali smo kot fasadni vrt.
Fasadni vrtovi bodo imeli različne rastline, na primer cvetoče trajnice, trave in manjše grmovnice.
Zahvaljujoč temu ponujajo raznolika zavetja za rastline, ptice, male sesalce in žuželke.